Kennis en expertise

Onze organisatie hecht veel waarde aan het borgen en bevorderen van de deskundigheid van haar medewerkers. Goede arbodienstverlening valt of staat immers bij deskundigheid. Om de deskundigheid op het terrein van wet- en regelgeving en de ontwikkelingen daarin te borgen en te bevorderen, zijn de volgende werkwijzen geïntegreerd in onze werkprocessen:

Elke zes weken vindt er intervisie plaats tussen onze Arboconsultants en de bedrijfsartsen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de werkprocessen doorgelicht en wordt de lopende casuïstiek besproken met de betrokken medewerkers. Tijdens deze besprekingen kunnen onze experts hun mening geven over de lopende casuïstiek zodat kennis wordt uitgewisseld. Ook veranderingen op het terrein van wet- en regelgeving (zoals jurisprudentie en CAO-wijzigingen) worden tijdens het IWO besproken. Actuele juridische kennis wordt hiermee geborgd.

Twee keer per jaar vindt het kerndeskundigen overleg (KDO) plaats. Tijdens deze bijeenkomsten nemen de beroepsgroepen met elkaar casuïstiek en relevante ontwikkelingen in hun vakgebied door. Bij dit overleg zijn minimaal de Arbeids- & Organisatiedeskundige, de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist en de veiligheidskundige betrokken. De uitkomsten van dit overleg worden vervolgens weer besproken tijdens de intervisie.

Deze bijeenkomsten staan vastgelegd in ons kwaliteitshandboek.
Indien nieuw verworven kennisfeiten verlangen dat de werkwijzen worden aangepast, wordt dit verwerkt in het kwaliteitshandboek.

Dit handboek vormt de basis voor ons certificaat Arbodienstverlening en ons ISO kwaliteitszorgcertificaat. Het handboek is voor iedere medewerker van >A&O Nederland BV digitaal inzichtelijk via onze server.

Alle dossiers worden digitaal in Humannet Verzuim opgeslagen. Hiermee is ook een snelle overdracht, tussen de verschillende medische professionals geborgd.

Meer weten over ons? Klik dan hier

Waarom arbodiensten.nl?

  • Eén aanvraag, meerdere offertes
  • Vrijblijvend, dus geen verplichting
  • Snel en makkelijk
  • Onafhankelijk
  • Op u afgestemd

Arbodiensten offertes aanvragen:

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?

Voor welke diensten wilt u graag offertes ontvangen?

Arbodienstverlening

Bedrijfsarts/Arboarts

Arboconsultant

Uw naam

Uw e-mailadres (verplicht)*

Uw telefoonnummer

Speciale wensen

loading

Website laten maken? SiteToGo.nl