Wat is arbodiensten

Onze dienstverlening is specifiek, tijdgebonden en meetbaar (SMART) door het gebruik van ons verzuimregistratiesysteem Humannet Verzuim. In dit online registratiesysteem kunnen wij voor iedere aangesloten klant een eigen verzuimprotocol maken, waarin acties voor zowel de arbodienst als de werkgever worden opgenomen. Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid om op ieder gewenst moment specifiek verzuimcijfers op te vragen, op zowel het niveau van het individu, afdeling en bedrijf.

Gemiddeld eenmaal per zes weken wordt er een SMT georganiseerd (maximaal 1 uur) op afdelingsniveau waaraan de bedrijfsarts, de verschillenden teamleiders en een personeelsadviseur deelnemen. Per team wordt aandacht besteed aan: Reïntegratie van langdurige zieken, frequent verzuim, signaleren van problematiek rondom werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting,

Onze dienstverlening heeft als doel het creëren en borgen van optimale arbeidsomstandigheden. Voorkomen van verzuim is hierbij het uitgangspunt. De medewerker staat centraal en begrip voor ieders unieke situatie is essentieel. Wet- en regelgeving worden te allen tijde in acht genomen.
Optimale arbeidsomstandigheden creëren wij als volgt: Structurele oplossingen voor de organisatie en maatwerk oplossingen voor het individu.

Goede communicatie en samenwerking tussen de betrokkenen is essentieel. Frustratie als gevolg van slechte afstemming moet voorkomen worden. Daarom maken wij één persoon leidend in het verzuimbeheersingsproces. Hij is de vaste contactpersoon van zowel de leidinggevende als uw afdeling P&O. Centrale aansturing van zowel “harde” arbozaken (RI&E, binnenklimaat, machineveiligheid bij de buitendienstmedewerkers) als “zachte” Arbozaken (verzuim, PSA, werkdruk) creëert duidelijkheid en uniformiteit in het arbobeleid. Dit zorgt voor breder draagvlak binnen uw organisatie.

Bij aanvullende dienstverlening werken wij altijd op offerte basis. Voor het uitvoeren van aanstellingskeuringen, arbeidsdeskundig onderzoek, PMO, werkplekonderzoeken en het opstellen van een RI&E ontvangt u vooraf een concurrerende offerte. Waarin specifiek wordt aangegeven wat de werkzaamheden en de kosten zijn. Vervolgens “borgen” wij deze dienstverlening door het gebruik van een voor ons op maat geschreven projectbeheersingssysteem.

Neem voor vragen vrijblijvend contact op

Waarom arbodiensten.nl?

  • Eén aanvraag, meerdere offertes
  • Vrijblijvend, dus geen verplichting
  • Snel en makkelijk
  • Onafhankelijk
  • Op u afgestemd

Arbodiensten offertes aanvragen:

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?

Voor welke diensten wilt u graag offertes ontvangen?

Arbodienstverlening

Bedrijfsarts/Arboarts

Arboconsultant

Uw naam

Uw e-mailadres (verplicht)*

Uw telefoonnummer

Speciale wensen

loading

Website laten maken? SiteToGo.nl