Arbodienst verplicht?

Bron: rijksoverheid.nl

Arbobeleid is het beleid dat uw werkgever voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Doel van dit beleid is om u veilig en gezond te laten werken. Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. Uw werkgever stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden).

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Uw werkgever is verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)  te maken. Hierin staat welke risico's het werk met zich meebrengt voor de werknemers. Verder moet er een plan van aanpak zijn waarin staat hoe risico's voor de veiligheid en gezondheid worden aangepakt en wanneer dat gebeurt.

Ziekteverzuimbeleid

Uw werkgever moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. Hij kan hiervoor een contract sluiten met een arbodienst. Als de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad (OR) ermee instemt, kan de werkgever ook kiezen voor een maatwerkregeling. Uw werkgever bepaalt dan zelf hoe en met welke deskundige de preventie en begeleiding van ziekteverzuim worden geregeld.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bij een ongeval of bijvoorbeeld brand zorgen bedrijfshulpverleners (BHV'ers) voor de eerste hulpverlening. Uw werkgever moet ervoor zorgen dat er voldoende BHV'ers zijn en dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren. Er zijn geen specifieke opleidingseisen. De werkgever kan zelf de taken van de bedrijfshulpverlening op zich nemen, maar hij moet dan wel ten minste 1 werknemer aanwijzen die hem vervangt bij afwezigheid.

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker weet welke risico's er bij uw dagelijkse werkzaamheden zijn en geeft hierover voorlichting. Elke werkgever moet ten minste 1 preventiemedewerker aanwijzen. In kleine bedrijven (25 werknemers of minder) mag de werkgever ook preventiemedewerker zijn.

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Uw werkgever zorgt ervoor dat u een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kunt ondergaan. De bedrijfsarts kijkt dan of er gezondheidsproblemen als gevolg van het werk zijn. U bent niet verplicht om deel te nemen aan een PAGO.

Voorlichting arbobeleid door werkgever

Uw werkgever geeft u informatie over het arbobeleid. Hij vertelt u ook hoe u veilig kunt werken.

Sancties UWV

Wij zijn als gecertificeerde arbodienst verantwoordelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening conform de Wet verbetering Poortwachter en de Arbowet in het algemeen. Daarnaast maken wij gebruik van ons zogenaamde A-team, waarin onze specialisten elk lastig dossier en elk dossier ouder dan 42 weken in een apart beleids SMT tegen het licht houden.

 In dat beleids SMT geven we uw organisatie gericht antwoord en handvatten om uw en onze kwaliteit te borgen. Sinds de oprichting van A&O Nederland BV in 2001, is een claim van het UWV nog niet voorgekomen.

Meer weten over ons? Klik dan hier

Waarom arbodiensten.nl?

  • Eén aanvraag, meerdere offertes
  • Vrijblijvend, dus geen verplichting
  • Snel en makkelijk
  • Onafhankelijk
  • Op u afgestemd

Arbodiensten offertes aanvragen:

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?

Voor welke diensten wilt u graag offertes ontvangen?

Arbodienstverlening

Bedrijfsarts/Arboarts

Arboconsultant

Uw naam

Uw e-mailadres (verplicht)*

Uw telefoonnummer

Speciale wensen

loading

Website laten maken? SiteToGo.nl