Visie op de Arbodienstverlening

Wij hebben onze dienstverlening opgebouwd op de volgende vier kernwaarden:

  • Betrokkenheid
  • Respect
  • Solidariteit 
  • Vertrouwen

Deze kernwaarden komen ook terug in de begeleiding van het verzuim, immers;
Betrokkenheid en respect voor de verzuimende medewerker zijn onontbeerlijk voor het ontstaan van vertrouwen. Onze medewerkers zetten zich vanaf dag een in om een goede relatie en samenwerkingsvorm op basis van betrokkenheid en respect te creëren.

Vertrouwen met uw verzuimende medewerker

Vertrouwen tussen onze medewerker en uw verzuimende medewerker, maar ook tussen de verzuimende medewerker en de direct leidinggevende is noodzakelijk om een snelle re-integratie mogelijk te maken. Vertrouwen wordt, naast het tonen van betrokkenheid en respect, gecreëerd door deskundigheid. Onze medewerkers worden geselecteerd, beoordeeld en getraind op deze vaardigheden en deskundigheid.

Solidariteit door verzuim aanpak

Solidariteit ontstaat als verzuim structureel, transparant en eenduidig in uw organisatie wordt aangepakt en er tegelijkertijd aandacht is voor de individuele oorzaken van verzuim. Verzuimbeleid als onderdeel van het integraal HRM-beleid is daarbij een randvoorwaarde. Door iedere medewerker gelijkwaardig en correct te begeleiden ontstaat er solidariteit en een betere sfeer op de werkvloer.
Aantrekkelijk werkgeverschap is voor iedere organisatie essentieel. Goed werkgeverschap helpt u bij het binden en boeien van talentvolle medewerkers. Optimale arbeidsomstandigheden zijn volgens ons een belangrijke voorwaarde voor aantrekkelijk werkgeverschap. Optimale arbeidsomstandigheden creëren wij als volgt: Structurele oplossingen voor de organisatie en maatwerk oplossingen voor het individu.

pro-actief omgaan met verzuim

Onze visie is dat pro-actief met het verzuim moet worden omgegaan. Het voorkomen van verzuim staat centraal. Door intensief contact met medewerkers signaleren wij eerder dreigende uitval en kan deze in goed overleg worden voorkomen.

Ons inziens heeft verzuim, over het algemeen, weinig te maken met fysieke beperkingen. Louter een medische diagnose is te eenvoudig. Het gaat ook om achterliggende (niet-medische)factoren. Onze organisatie heeft 10 jaar expertise opgebouwd op juist dit aspect van de-medicaliseren. Wij zijn daar nog altijd uniek in en aantoonbaar succesvol: De afgelopen jaren hebben wij bij onze klanten verzuimpercentages onder de 2,5% en een verzuimfrequentie onder de 1,3 gerealiseerd.

Bij het de-medicaliseren van verzuim is de rol van de leidinggevende cruciaal.
Hij/zij heeft, in deze, geen makkelijke rol/taak. Vanuit de arbodienst is maximale ondersteuning aan de leidinggevende daarom een must. Dit doen we door goed te kijken naar tijdigheid en verantwoordelijkheid bij interventies. Empatisch, maar ook controlerend.

Meer weten over ons? Klik dan hier

Waarom arbodiensten.nl?

  • Eén aanvraag, meerdere offertes
  • Vrijblijvend, dus geen verplichting
  • Snel en makkelijk
  • Onafhankelijk
  • Op u afgestemd

Arbodiensten offertes aanvragen:

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?

Voor welke diensten wilt u graag offertes ontvangen?

Arbodienstverlening

Bedrijfsarts/Arboarts

Arboconsultant

Uw naam

Uw e-mailadres (verplicht)*

Uw telefoonnummer

Speciale wensen

loading

Website laten maken? SiteToGo.nl