Kosten van een arbodienst?

Ook in de arbowereld is het lastig om appels en peren te vergelijken. Gratis bestaat immers niet. De Arbomakelaar haalt de addertjes onder het gras er zo vandaan. De Arbomakelaar maakt de offerte voor u transparant.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan

Uitvoering en organisatie van de dienstverlening

Wij maken voor onze verzuimadministratie gebruik van Humannet Verzuim. In dit online registratiesysteem kunnen wij voor iedere aangesloten klant een eigen verzuimprotocol maken, waarin naast de acties volgens de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA, ook acties voor het werkproces, zowel voor de medewerkers van de arbodienst als de werkgever, worden opgenomen. 

De leidinggevende heeft met een individuele inlognaam en persoonlijk wachtwoord 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot dit systeem. Naast registratie van het verzuim bevat het systeem managementinformatie en rapportages op bedrijfs-, afdelings- en personeelsniveau. 

Ook alle standaard UWV formulieren vindt u terug in het systeem. Zo ondersteunt Humannet Verzuim u vanaf de eerste ziektedag tot een eventuele WIA intrede. U heeft altijd de beschikking over het actuele reïntegratiedossier.

Daarnaast kunt in het verzuimdossier zien, wie verantwoordelijk is voor welke actie en wanneer deze is uitgevoerd. 

In Humannet Verzuim kunnen wij met behulp van een preventief dossier ook het arbeidsgezondheidskundig spreekuur monitoren. Mocht een medewerker anoniem gebruik hebben gemaakt van dit spreekuur is het dossier in Humannet niet zichtbaar voor de werkgever cq direct leidinggevende. Voor toegang tot het arbeidsgezondheidskundig spreekuur, kan uw werknemer contact opnemen met ons secretariaat, waarna wij een spreekuur zullen inplannen bij de bedrijfsarts.

Door het verstrekken van relevante, kwantificeerbare managementinformatie met betrekking tot verzuimnormen, verzuimgegevens, -statistieken en –analyses, procesanalyses en het signaleren van acties op alle organisatieniveaus, kunnen door het management doelgerichte acties worden ondernomen. 
Daarnaast wordt Humannet Verzuim steeds aangepast aan wettelijke veranderingen. 

Kosten gaan voor de baat

Van belang is uw huidige situatie in relatie tot de gewenste dienstverlening. De praktijk is meestal wat weerbarstiger dan op papier wordt beschreven. Waarmee de praktijk van alledag de basis vormt.

Belangrijk onderdeel van een kosten/ baten analyse is de beschreven vraag naar kwaliteit. Het gezegde “kosten gaan voor de baat” gaat hier zeker op. Een daling van 1% verzuim binnen uw personeelspopulatie, zorgt voor een besparing van gemiddeld € 730,-- per medewerker, per jaar (TNO).

Om uiteindelijk een reductie van het verzuim en de bijbehorende kosten te realiseren, dient er in onze ogen, gewerkt te worden aan een daadwerkelijk beleid rond gezondheidsbevordering, inzetbaarheid en vitaliteit. Belangrijke vragen hierbij zijn: Is het verzuim inmiddels al beperkt tot medisch gezien onvermijdbaar verzuim? Zijn andere aspecten in relatie tot het arbeidsomstandighedenbeleid voldoende voor het voetlicht gebracht? Denk daarbij bijvoorbeeld aan het doorpakken bij demotivatie, aandacht voor sluimerende conflicten, reageren op pesten, gebrek aan aandacht, teveel aan vriendelijkheid, prive perikelen, et cetera.

Een duurdere aanbieder met meer kwaliteit is uiteindelijk goedkoper dan een kwalitatief mindere aanbieder die zijn diensten voor minder aanbied. Het is overigens niet eenvoudig om op voorhand kwaliteit te meten, dit vraagt om doorvragen en het beoordelen van eerdere prestaties van de dienstverlener.

Bij A&O Nederland BV richten we ons op het beïnvloedbaar verzuim. Daar is de gezamenlijke winst en meerwaarde te behalen. Winst, niet alleen in materiële, maar ook in immateriële zin. Wat zich al snel vertaald in gemotiveerde en betrokken medewerkers die nét dat stapje extra willen doen. Als er gezonde positieve aandacht is, worden er resultaten bereikt en is borging een kwestie van tijd. Dit vraagt echter ook om extra investeringen door u, als werkgever.

Meer weten over ons? Klik dan hier

Waarom arbodiensten.nl?

  • Eén aanvraag, meerdere offertes
  • Vrijblijvend, dus geen verplichting
  • Snel en makkelijk
  • Onafhankelijk
  • Op u afgestemd

Arbodiensten offertes aanvragen:

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?

Voor welke diensten wilt u graag offertes ontvangen?

Arbodienstverlening

Bedrijfsarts/Arboarts

Arboconsultant

Uw naam

Uw e-mailadres (verplicht)*

Uw telefoonnummer

Speciale wensen

loading

Website laten maken? SiteToGo.nl