Visie op ziekteverzuimpreventie

Preventieve aanpak

Medewerkers hebben altijd toegang tot het spreekuur van de Arboconsultant of de Bedrijfsarts, ook als er geen sprake is van (dreigende) uitval. Het zogenaamde arbeidsomstandigheden spreekuur is onderdeel van het basispakket. Op deze manier wordt het verzuim ook preventief aangepakt.

Verzuim met als oorzaak privé omstandigheden

Tijdens het eerste contact tussen de medewerker en de Arboconsultant wordt een knelpuntenanalyse opgesteld door middel van de Vragenlijst Arbeids Re-integratie (VAR). De VAR is een wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd screeningsinstrument van de meest voorkomende factoren die bij gezondheidsklachten een rol kunnen spelen, en het herstelproces kunnen vertragen. Door deze analyse zullen eventuele stressgerelateerde problemen in de privé sfeer snel worden herkend. Op basis van de knelpuntenanalyse wordt vervolgens een concreet en realistisch stappenplan opgesteld. Bij sprake van dergelijke problemen zullen wij een gesprek met P&O over, bijvoorbeeld, hulp bij de thuissituatie, adviseren.

Levensfasegericht personeelsbeleid

Hoewel de aandacht in veel organisaties op dit moment gericht is op de 50+ generatie, is levensfasegericht personeelsbeleid iets anders dan ouderenbeleid. Elke levensfase heeft kent zijn eigen invloeden en stressverhogende effecten. Met deze factoren houden wij rekening in onze verzuimbegeleiding. Levensfasegericht personeelsbeleid houdt ons inziens dan ook een proactief beleid in voor alle medewerkers, gericht op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid. 
Regelmatig terugkerende gesprekken in het kader van het SMO en tussen de medewerker en zijn/haar leidinggevende over perspectief en loopbaan vormen de spil in onze aanpak. 
De medewerker en leidinggevende moeten beschikken over relevante informatie en instrumenten om duidelijke afspraken te kunnen maken. Hiervoor is het noodzakelijk om op organisatieniveau te onderzoeken hoe effectief het actuele beleid ten aanzien van alle leeftijdsgroepen is en welke aanpassingen denkbaar zijn. Door levensfasebewust personeelsbeleid standaard op de agenda plaatsen van het sociaal medisch overleg (SMO), worden structurele knelpunten benoemd en mogelijke oplossingen geformuleerd. 
De verantwoordelijkheid voor het gemotiveerd blijven werken ligt bij de medewerker zelf en diens leidinggevende. Tijdens verzuimgesprekken zal de verhouding tussen belasting en belastbaarheid in relatie tot de levensfase van de medewerker worden besproken. De medewerker moet in staat gesteld worden om zo optimaal mogelijk te (blijven) functioneren.

Arbeidsconflict

Wij werken volgens de STECR richtlijnen. Als uitgangspunt wordt daarbij gehanteerd dat een arbeidsconflict primair een pro­bleem is van de werkgever en werknemer. Onze inzet is er dan ook op gericht de zelfwerkzaamheid van de partijen en het zelfoplossend vermogen van de organisatie te stimuleren. Het accent moet zoveel als moge­lijk liggen bij het óplossen van de conflictsituatie en zo min mogelijk bij de arbeidsongeschiktheidsvraag. Onze handelswijze is er dan ook op gericht medicalisering te voorkomen en zo snel mogelijk tot een conflictdiagnose en een plan van aanpak te komen. Wanneer de bedrijfsarts van oordeel is dat er geen medische beperkingen zijn, moet hij, ondanks het conflict, ook aan­geven dat er op medische gronden geen reden is voor verzuim. 

Onterecht, grijs, ziekteverzuim

Grijs verzuim duidt op de ziektemelding op grond van reële klachten waarbij het echter twijfelachtig blijft of de werknemer echt net tot werken in staat is. Kort frequent verzuim kan een signaal zijn van grijs ziekteverzuim. Als er sprake is van kort frequent verzuim, bij de 3e keer verzuimen in het afgelopen jaar, wordt in overleg met de direct leidinggevende, de medewerker uitgenodigd voor het spreekuur om specifiek het kort frequente verzuim te bespreken. 

De medewerker wordt ook verwacht als deze inmiddels hersteld is. Tegelijkertijd heeft de (direct) leidinggevende óók een gesprek met deze medewerker.
Samenspraak over het resultaat van deze gesprekken geeft grip op en verlaging van kort-frequent verzuim. Geen boeiende theorieën, aandacht en daadkracht is het enige wat werkelijk werkt.

Meer weten over ons? Klik dan hier

Waarom arbodiensten.nl?

  • Eén aanvraag, meerdere offertes
  • Vrijblijvend, dus geen verplichting
  • Snel en makkelijk
  • Onafhankelijk
  • Op u afgestemd

Arbodiensten offertes aanvragen:

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?

Voor welke diensten wilt u graag offertes ontvangen?

Arbodienstverlening

Bedrijfsarts/Arboarts

Arboconsultant

Uw naam

Uw e-mailadres (verplicht)*

Uw telefoonnummer

Speciale wensen

loading

Website laten maken? SiteToGo.nl