Invloed van gedrag op verzuim

Beïnvloedbaar verzuim

Verzuim tussen de 0 en 2,5% is het verzuim, dat wij het “natuurlijk” verzuim noemen, bijvoorbeeld terminale ziektes. Dit is het verzuim wat niet of nauwelijks is te beïnvloeden. Een verzuimpercentage boven de 2,5% heeft te maken met gedrag en dit is beïnvloedbaar. Hier ligt de kern van het verzuim, het gaat dan om zowel het gedrag van medewerkers als dat van de leidinggevende. Allereerst moet men als organisatie kijken naar de aanpak op het procesmatige niveau, zoals het opstellen van een goede verzuimprocedure (helder en eenduidig). Daarna ligt het accent op het naleven en verbeteren van regels en afspraken. Als laatste moet worden gekeken naar de stijl van leidinggeven en de bedrijfscultuur. Het gaat om de individuele houding en het groepsgedrag. Dit is hét terrein om belangrijke veranderingen te realiseren. 

Normen en waarden

U kunt allerlei procedures, regels en afspraken maken maar als deze in strijd zijn met de persoonlijke overtuigingen, de groepsnorm of de ongeschreven gedragsregels, dan brengen deze toch niet de gewenste verandering. Heeft een leidinggevende bijvoorbeeld de ‘innerlijke norm’ dat een verzuimpercentage lager dan 6% niet mogelijk is vanwege het zware werk, dan realiseert u dit in de praktijk ook niet. We constateren veelvuldig dat mensen zich niet bewust zijn van hun normen, waarden en overtuigingen. In sommige gevallen is het blootleggen en confronteren voldoende om een verandering te bewerkstelligen. Lastiger zijn oude, ingesleten patronen op individueel en groepsniveau. Dit zijn namelijk onze manieren.

Voorbeeldfunctie leidinggevende

De aanpak van verzuimgedrag begint bij het (verzuim)gedrag van de leidinggevende zelf. Belangrijk zijn verder een heldere visie met aanpak op preventie en verzuim, actieve lijnsturing, rugdekking voor de leidinggevende en creativiteit. De volgende stap is dat de leidinggevende (eventueel met ondersteuning) de nieuwe aanpak introduceert. Hij gaat daarbij de dialoog aan met zowel de groep als het individu. In de dialoog besteedt hij aandacht aan procedures en kennis maar zeker ook aan de normen, waarden en overtuigingen. Op deze manier maakt de verandering deel uit van de organisatie. Dit resulteert in een daadwerkelijke structurele verlaging van het verzuim.

Meer weten over ons? Klik dan hier

Waarom arbodiensten.nl?

  • Eén aanvraag, meerdere offertes
  • Vrijblijvend, dus geen verplichting
  • Snel en makkelijk
  • Onafhankelijk
  • Op u afgestemd

Arbodiensten offertes aanvragen:

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?

Voor welke diensten wilt u graag offertes ontvangen?

Arbodienstverlening

Bedrijfsarts/Arboarts

Arboconsultant

Uw naam

Uw e-mailadres (verplicht)*

Uw telefoonnummer

Speciale wensen

loading

Website laten maken? SiteToGo.nl